Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van Eten en drinken

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van zinvolle dagbesteding

 • Mensen van buiten naar binnen halen
  De Raak
 • Gebruikmaking van de snoezelruimte
  De Raak

  Formuleer voorwaarden waaronder bewoners onder toezicht van een familielid of eventueel een vrijwilliger gebruik kunnen maken van de snoezelruimtes. Stimuleer als verzorgende het gebruik van de ruimtes door familieleden door hen hier op attent te maken (rond de opnameperiode/huiskamergesprekken)

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van communicatie

 • Aandacht voor individuele cli√ęntbeleving: wat spreekt bewoners aan
  De Raak
 • Een goed gevulde informatiestandaard
  De Raak

  Vul de informatiestandaard met bijvoorbeeld:
  -een (maandelijkse) nieuwsbrief van het huis,
  -Wijkkrant.
  -folder huis van de buurt,
  -folder met informatie over verhuur/gebruik van voorzieningen,
  -wandelroutes door de buurt/informatiemateriaal wat er in de buurt te doen is.

  Positioneer de standaard strategisch zodat deze goed gezien wordt (naast de lift?)

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van leefomgeving

 • Een logeerkamer zodat mensen in de thuissituatie kunnen wennen
  De Raak
 • De ideale (kleinschalige) woonvorm is 6 bewoners in een huisje
  De Raak
 • Parkeergelegenheid voor bezoekers en bestemmingsverkeer
  De Raak

  Maak de wens kenbaar voor een invalide parkeerplek en een laad- en los parkeerplek/ kiss &ride gelegenheid exclusief voor bestemmingsverkeer van De Raak. Maak tot die tijd afspraken met de buurtregisseur over het parkeren (van diensten zoals Albert Heijn).

 • Doorbreek lange, witte gangen
  De Raak

  Bekijk hoe de lange gangen minder wit, en meer belevingsgericht aangekleed kunnen worden door middel van kleur, schilderijtjes, gezellige zitjes en bijvoorbeeld een pratend vogeltje. Bekijk tevens hoe het zicht naar buiten bevorderd kan worden (i.v.m gordijnen) rekening houdend met de privacy van de bewoners.

 • Scheiding van woon- en werkfuncties
  De Raak

  Scheid woonfuncties en administratieve functies zoveel mogelijk in de huiskamer. Maak duidelijke afspraken over de toegang tot informatie in klappers en medicatiekastjes in de huiskamer.

 • Kleed de centrale hal aan
  De Raak

  Kleed de centrale hal op elke verdieping gezellig en onderscheidend aan, zodat de huiselijke sfeer al begint bij de voordeur van het huisje (denk bijvoorbeeld aan zelfgemaakte kunstwerken van bewoners).

 • Maak optimaal gebruik van de (buiten)omgeving!
  De Raak

  Ga met het stadsdeel het gesprek aan over het veilig en gezellig inrichten van enerzijds de stoep aan de voorzijde (fietsennietjes, planten/bloembakken/bankje) en anderzijds de omgeving (meer bankjes en mogelijkheid tot tweede vissplek/ligstijger aan het water).