Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van Eten en drinken

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van zinvolle dagbesteding

 • Buurt High tea met subsidie vanuit bewonersinitiatief
  Henriette Roland Holst
 • Inzet mannelijke activiteitenbegeleiding
  Henriette Roland Holst
 • Een dagopvang voor mensen van verschillende culturen als visitekaartje
  Henriette Roland Holst
 • Reminisentie en jeugd
  Henriette Roland Holst

  Nodig scholen uit de omgeving uit om de reminiscentie kamer te komen bezoeken en een activiteit met ouderen te doen.

 • Mogelijkheden voor in de tuin
  Henriette Roland Holst

  Uitbreiden van mogelijkheden in de tuin: senioren beweegtoestellen, fontein, kunst, volière, speelplek kleinkinderen, dierenplek, openluchttheater. Verhuur stukken grond aan basisscholen voor het realiseren van schooltuintjes.

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van communicatie

 • Afspraken met naasten over wat mag en kan bij het groepswonen
  Henriette Roland Holst

  Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden waaronder naasten en bewoners zelf gebruik kunnen maken van de keuken en de apparaten (koffieapparaat, thee etc.). Zo kan bezoek zelf wat te drinken inschenken en zijn ze niet afhankelijk van de medewerkers bij het beschermd wonen en groepswonen. Dit werkt een prettige samenwerking met naasten in de hand.

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van leefomgeving

 • Begaanbaarheid gangen
  Henriette Roland Holst

  Zorg dat er geen wasgoed, losstaande karren of andere zaken in de gang worden achtergelaten. Ze beperken de begaanbaarheid en kunnen bewoners laten struikelen.

 • Kunstcommissie samenstellen
  Henriette Roland Holst

  Roep een kunstcommissie in het leven die de gangen van het groepswonen op gaat fleuren. Hebben bewoners of familie wellicht nog werk dat zij beschikbaar willen stellen? Of zijn er contacten in de buurt?

 • Veiligheid stopcontacten
  Henriette Roland Holst

  Doe een check op alle open stopcontacten en maak deze dicht (met name bij groepswonen)

 • Mogelijkheid tot crèche?
  Henriette Roland Holst

  Bekijk de mogelijkheid om een crèche, kinderopvang voor personeel (en de buurt) gedurende het hele jaar of vakantieperiodes aan te bieden (satellietlocatie van partij in de buurt).

 • Verse bloemen bij de receptie
  Henriette Roland Holst

  Zet een vrolijke, verse bos bloemen bij de receptie.

 • Opgeruimde en nette balkons
  Henriette Roland Holst

  Formuleer beleid ten aanzien van de aankleding van de balkons. Hoe realiseer je een uniforme, gezellige uitstraling. Bijvoorbeeld windmolentjes in plaats van duivennetten en de stalling van spullen.

 • Scherm afvalpunten af met groen
  Henriette Roland Holst

  Plaats met klimop begroeide hekken/heg om het (grof) afvalverzamelpunt, ter bevordering van het zicht van de bewoners.

 • Verlevendigen van de buitenzijde
  Henriette Roland Holst

  Het aanbrengen van kleur en verlevendigen van de buitenkant van het gebouw bijvoorbeeld door middel van kunstprojecten.

 • Pak foutparkeerders aan of verhuur parkeerruimte
  Henriette Roland Holst

  Verscherp het parkeerbeleid door ‘foutparkeerders’ op hun gedrag aan te spreken, briefjes onder de autoruit te leggen. Overweeg een plan ten aanzien van mogelijk verhuur van parkeerplekken op te stellen.