Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van Eten en drinken

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van zinvolle dagbesteding

 • Start Buddy project
  Korthagenhuis
 • Zet in op activiteiten op de eigen etage
  Korthagenhuis

  Gebruik als activiteitenbegeleiding ook de gemeenschappelijke ruimtes op elke etage. Bewoners die niet zo makkelijk naar beneden komen kunnen op deze wijze ook profiteren van het dagbestedingsaanbod.

  Betrekken: Acitiviteitenbegeleiding, Familie, Vrijwilligers

 • Vraag (interne) fysiotherapeuten een beweegprogramma te maken dat als ‘activiteit’ uitgevoerd kan worden
  Korthagenhuis

  Ontwikkel vanuit fysiotherapie een circuit voor de groepsgymnastiek. Geef vervolgens een training in het begeleiden van de groepsgymnastiek aan de activiteitenbegeleiders (en vrijwilligers) in het huis.

  Betrekken: Fysiotherapie Amsterdam Noord, Activiteitenbegeleiders, (geinteresseerde) Vrijwilligers, Sportopleidingen CIOS/ALO

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van communicatie

 • Naasten betrekken bij het Multi Disciplinair Overleg
  Korthagenhuis
 • Intensieve begeleiding voor mensen met een visuele handicap
  Korthagenhuis
 • Breng duiding aan bij een woning als iemand slechthorend is
  Korthagenhuis

  In aanvulling op het oog op de deur, overweeg ook een
  oor om kenbaar te maken dat de betreffende bewoner zeer slecht horend is.

  Betrekken: Facilitair, Bewoners

 • Actualiseer de kabelkrant met de activiteiten en het menu van de week
  Korthagenhuis

  Maak systematisch gebruik van het digibord (de kabelkrant) op de begane grond. Stel een programma op met daarin het menu, de activiteiten van die week, de mededelingen, foto’s en andere leuke berichten.

  Betrekken: Receptiemedewerkers, Facilitair en Activiteitenbegeleiding.

Hieronder vindt u inspiratietips en goede voorbeelden op het gebied van leefomgeving

 • Gastvrijheid Zorg met Sterren
  Korthagenhuis
 • Een Buurtkamer in huis
  Korthagenhuis
 • Let op taalgebruik in de bewegwijzering
  Korthagenhuis

  Gebruik in de bewegwijzering, de bordjes die aangeven waar de verschillende voorzieningen zijn, zoveel mogelijk ‘gewoon’ taalgebruik. Dat wil zeggen begrippen die bekend zijn bij mensen die niet in de zorg ‘thuis’ zijn.

  Betrekken: Facilitair en de verschillende voorzieningen in het huis als Fysiotherapie, Huisarts, Diëtist

 • Een beweegroute rond het huis
  Korthagenhuis

  Maak een beweegroute rond het huis voor bewoners. Zorg er voor dat deze toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Maak de route herkenbaar en aantrekkelijk bijvoorbeeld door middel van gekleurde stenen, kunstwerken of schilderingen in de directe openbare ruimte.

  Betrekken in uitwerking: Stadsdeel Noord, Activiteitenbegeleiding Korthagenhuis en kunstenaars uit de buurt.