Bejegeningprogramma; medewerkers een spiegel voor houden

Emmahof is een kleinschalige woonvoorziening. Het contact tussen medewerkers, bewoners en familieleden is heel direct. In het alledaagse werk sluipen er in de bejegening soms gebruiken in waar de medewerkers zich niet bewust van zijn, maar die bewoners en familieleden liever anders zien. Na het aanbellen wachten op een antwoord voor het binnengaan van het appartement is zo’n voorbeeld. Sommige gebruiken zou je als medewerker (als je kijkt vanuit het perspectief dat het jouw dierbare betreft) ook graag anders zien. Hier wil Emmahof haar medewerkers op attent maken.

Wat houdt het in?

Pro Senectute heeft op het thema communicatie en bejegening ingezet door geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een bejegeningsprogramma. Er zijn een aantal situaties geïnventariseerd die de organisatie graag anders zou zien, als je het bekijkt vanuit het perspectief van de bewoners en familie. Van die situaties zijn humoristische sketches gemaakt van ‘hoe het niet moet’. Voor interne scholing is er een zelfgemaakte dvd gerealiseerd. De sketches worden aan medewerkers getoond om hen een spiegel voor te houden en gedrag in deze (standaard) situaties herkenbaar te maken. Dit programma heeft gelopen in alle locaties van Pro Senectute. Het is een manier om te investeren in het eigen personeel wat ten goede komt aan de bejegening van de cliënt.

Wat levert het op?

Het bewustzijn van het handelen van medewerkers is vergroot.
Het perspectief van de cliënt en familie zijn beter in beeld bij medewerkers.
Locaties scoren beter op bejegening.


Pro Senectute heef het plan om de dvd en scholing ook aan externe doelgroepen aan te bieden. Te denken valt aan de ROC’s zorgopleidingen of aan geïnteresseerde zorgorganisaties.

Contactpersoon

Tilja van der Haag

Kosten

Vanuit scholingsbudget.