Activering en reminiscentie in dagelijks leven op de PG-groep

De bewoners die in De Schutse komen wonen hebben steeds vaker cognitieve problemen. Zij hebben minder baat bij een programma of bijeenkomst in een groot gezelschap omdat ze dit minder goed volgen. De Schutse wil hen graag activeren in het dagelijks leven.

Wat houdt het in?

Op de PG afdeling is men de bewoners actief gaan betrekken bij het vormgeven van het dagelijks leven, vooral rond de verschillende eetmomenten en handelingen die daarbij plaatsvinden. Bewoners worden ingeschakeld bij het koken door bijvoorbeeld samen een cake te bakken, eten klaar te maken en hen te laten helpen met afdrogen tijdens de afwas enz.

Wat levert het op?

Activering en reminiscentie gaan hier hand in hand.
De bewoners zullen trots op zichzelf kunnen zijn en smakelijk hun eigen gebakken cakes verorberen.

Het voorbeeld is goed op te volgen. Het vergt wel inzet, enthousiasme en zeker in het begin doorzettingsvermogen van het medewerkers, maar werkt uiteindelijk aan alle kanten motiverend.
Naast personeel en vrijwilligers is het een idee om ook familieleden van bewoners te vragen bij dergelijke activiteiten te ondersteunen.

Contactpersoon

Marjo Haverkate

Kosten

Het betreft weinig tot geen extra kosten. Wel wordt extra (of andere ) inspanning door personeel en/of vrijwilligers gevraagd.