Als bewoner in gesprek met de leverancier van het eten

Het eten is jarenlang een punt van aandacht geweest in de Bogt Westerbeer. Zo wordt er gebruik gemaakt van een leverancier die het eten aanlevert, in plaats van dat er zelf gekookt wordt. Een veel gehoorde klacht vanuit de bewoners is dat op de eigen appartementen het eten soms te koud wordt opgediend. Dat heeft te maken met de warmhoudkarren.

Wat houdt het in?

Vanuit de Bogt Westerbeer is er veel aandacht voor het eten. Zo is de cliĆ«ntenraad in gesprek gegaan met Culicom, de leverancier. Zij zijn zeer ontvankelijk voor feedback en hebben de diversiteit van de menuā€™s verbeterd. Tevens is er een menucommissie ingesteld.
Bewoners in de Bogt Westerbeer kunnen zowel in het restaurant als op de kamer eten. Ook buurtbewoners zijn welkom. Het restaurant heeft goed ingespeeld op de wensen van bewoner. Op de menukaart is een aanpassing gedaan: moeilijke termen worden eenvoudig omschreven. En het personeel wat het restaurant draaiend houdt krijgt een 10. Het bestaat uit vrijwilligers, een vast team.

Wat levert het op?

Er wordt meer divers en beter gegeten. Hogere tevredenheid. Al blijft het eten altijd een punt dat voor verbetering vatbaar is. Smaken verschillen.

Contactpersoon

Luciana Masala

Kosten