Familie en medewerkers brengen samen dagbesteding op het gewenste niveau

Binnen locatie Anton de Komplein is geen activiteitenbegeleiding aanwezig omdat hier geen budget voor is.

Wat houdt het in?

Vanuit de cliƫntenraad bestaat de wens om meer activiteiten met en voor bewoners te doen.
Verschillende disciplines in huis hebben een rol in het voorzien in een zinvolle dagbesteding voor bewoners. De vraag wordt neergelegd bij hen; wat kun je betekenen voor bewoners op het gebied van activiteiten. De ergotherapie richt zich nu bijvoorbeeld op reminiscentie en er zijn muziektherapeuten die een trommelgroep op zich nemen.
Binnen de woongroepen is de gastvrouw (mede) het aanspreekpunt voor dagbesteding. Zij doen veel op het gebied van eten. Om goed herkenbaar te zijn hebben zij eigen kotoā€™s gekregen. Mooie schorten, speciaal ontworpen voor de gastvrouwen.
Tenslotte wordt nu ook gekeken naar de rol van familie in het vormgeven van een zinvolle dag. De cliĆ«ntenraad stuurt op : ā€˜je doet het met elkaar en vult elkaar aanā€™. Niet alles kan bij de medewerkers liggen (in verband met werkdruk). De cliĆ«ntenraad benadert actief familie om 1 keer in de maand wat te komen doen (zie voorbeeld koken).

Wat levert het op?

Binnen de mogelijkheden van een kleinschalige woonvorm (zonder activiteitenbegeleiding) toch dagbesteding mogelijk maken.
Brede verantwoordelijkheid voor het verzorgen van een zinvolle dag (medewerkers, familie, gastvrouwen, vrijwilligers).
Door betrokkenheid, deelname meer bekendheid met de locatie en haar bewoners.

Contactpersoon

Toosje Roel en Lynn Nieuwendam

Kosten