Beth Shalom in dialoog

Beth Shalom heft jarenlang met moeite het hoofd boven water kunnen houden waarbij de focus vooral lag op financiƫn op orde krijgen door te herstructureren en te bezuinigen. Dat heeft zijn weerslag gehad op de bedrijfscultuur en de samenwerking. Na het samengaan met Cordaan is Beth Shalom in rustiger vaarwater terecht gekomen en is er nu meer aandacht voor de communicatie en voor de bejegening

Wat houdt het in?

We zijn gestart met dialoogbijeenkomsten voor alle medewerkers met wisselende themaā€™s zoals : joodse identiteit , flexibilisering van arbeid en cultuur. Medewerkers ervaren deze bijeenkomsten als bijzonder zinvol omdat men met elkaar in gesprek raakt over onderwerpen waar in de hectiek van alle dag vaak geen ruimte voor is. Men maakt kennis met elkaars meningen, opvattingen en ideeĆ«n die leiden tot meer onderling vertrouwen en begrip. Dat heeft een weerslag op de cultuur van de organisatie .
Naar aanleiding van de uitkomsten van de CQ-index is er voor gekozen om projecten te starten op het terrein van de bejegening en de regie terug naar de client. De resultaten van beide projecten worden op 8/10 aan de cliƫntenraad gepresenteerd.
Er wordt gewerkt aan E-learning programma over de Joodse identiteit voor nieuwkomers in Beth Shalom. Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers snel en adequaat op de hoogte zijn van de Joodse gebruiken en rituelen om goede zorg en diensten te kunnen leveren.
In Teams Op Kracht ( 6 bijeenkomsten) leren medewerkers van een team om goed met elkaar samen te werken volgens de zgn. leanmanagement methodiek

Wat levert het op?

Handvest : Zo gaan wij met elkaar om in Beth Shalom
Betere onderlinge verstandhouding en collegiale samenwerking.
Inlevingsvermogen en correcte bejegening naar bewoners en hun familie


Belangrijk is om een goede analyse te maken van de samenwerking in alle lagen van de organisatie. Daarnaast een deskundige procesbegeleider voor de dialoogbijeenkomsten en voor de projecten.

Contactpersoon

Hanne Eleveld, praktijkopleider/trainer.

Kosten

Out of pocket, reguliere middelen