Beth Shalom met nesjomme

Beth Shalom besteedt veel aandacht aan de Joodse beleving om daarmee de bewoners een thuisgevoel te geven. Aanleiding is het gegeven dat vele bewoners als oorlogsslachtoffers zijn en hier in Beth Shalom hun Joodszijn ten volle kunnen tonen en met elkaar kunnen beleven.

Wat houdt het in?

Joodse gastvrouwen spelen een belangrijke rol in het vorm geven aan de Joodse sfeer en traditie door de organisatie ter hand te nemen van de wekelijkse Sjabbatviering met kiddoesj. Zij geven tevens voorlichting aan de overwegend niet-joodse medewerkers over de Joodse feestdagen en de daarbij behorende gebruiken en gewoonten.
Een van de Rabbijnen geeft lezingen aan bewoners over de Joodse feestdagen waarbij ingegaan wordt op alle religieuze aspecten.
Beth Shalom kent een eigen vriendenstichting die er op gericht is extra’s te verzorgen voor alle bewoners zoals uitjes, concerten etc.

Wat levert het op?

Aan de Joodse identiteit wordt invulling gegeven op een zodanige wijze dat bewoners en hun familie maar ook medewerkers zich optimaal thuis voelen in Beth Shalom


Hier is sprake van een uitzonderlijke situatie vanwege het Joods karakter van Beth Shalom en daarmee onderscheidend van andere zorgorganisaties in Amsterdam

Contactpersoon

Leo Mock , Joods adviseur.

Kosten

Voor de invulling van de Joodse identiteit met de daarbij behorende extra kosten, zoals de kosjere keuken, stelt de Overheid jaarlijks een subsidiebedrag ter beschikking. Tevens doneren enkele Joodse fondsen jaarlijks een bedrag voor specifieke onderdelen.