Een aandachtsveld/expertise binnen elk team

De wens binnen de teams op locatie Ottho Heldringstraat bestaat om meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid binnen het team te realiseren. Dat past ook bij de kleinschalige manier van werken. Daarop is men gaan kijken hoe dit het best vorm te geven.

Wat houdt het in?

Er is voor gekozen om de expertise van medewerkers binnen het team op een bepaald aandachtsveld te verbeteren. Zodat die persoon aanspreekpunt is binnen het team op dat aandachtsveld. Er zijn verschillende aandachtsvelden benoemd: mondzorg, medicatie veiligheid, vallen, decubitus, eten & drinken, HACCP, BOPZ, vrijwilligers en activiteiten, agressie en depressie. De risicogebieden. De expert op dat aandachtsveld krijgt twee keer per jaar een training.
De managers binnen locatie Ottho Heldringstraat hebben elk 3 aandachtsvelden onder hun hoede waarvoor zij de opleidingen coƶrdineren en als aanspreekpunt fungeren voor medewerkers. Zo heeft Annemiek medicatie veiligheid, HACCP en BOPZ (vrijheid beperkende maatregelen).

Wat levert het op?

Deze werkwijze is nog in de opstartfase. Je ziet onder medewerkers verschillende reacties. Eerst vond men het nog wat eng, maar uiteindelijk is het een uitdaging in je werk en goed voor de teambuilding ervaren de medewerkers. Je krijgt ook meer waardering.

Voor de bewoners levert het meer maatwerk op. Bijvoorbeeld in relatie tot incontinentiemateriaal. Vroeger waren er 3 verschillende producten in de locatie die hier voor werden ingezet bij bewoners. Nu zijn het er wel 20. Het wordt nu op maat voor de bewoner uitgekozen.

Contactpersoon

Annemiek van Dullemen/Cliƫntenraad

Kosten