Bondgenoten: samenwerking tussen bewoners, medewerkers en familie

Bewoners, medewerkers en familie (mantelzorgers) treffen elkaar op een afdeling of in een woongroep. Zij willen alle drie de beste zorg voor een bewoner, hebben hetzelfde belang. Maar zij hebben niet altijd dezelfde beelden en verwachtingen van wat die beste zorg inhoudt en wat er mogelijk is binnen Vreugdehof. Om elkaars (on)mogelijkheden te kennen en te begrijpen is het project Bondgenoten gestart.

Wat houdt het in?

Onder begeleiding van een onafhankelijk bureau wordt per afdeling in drie gesprekken aan de orde hoe bewoners, familie en medewerkers het leven, wonen en werken in Vreugdehof ervaren. Tijdens deze gesprekken worden de knelpunten besproken en worden veranderingen voorgesteld en ingevoerd.

Wat levert het op?

Het project loopt nog. Naar verwachting:
-per afdeling een praktische agenda met punten die het wonen, leven en werken in Vreugdehof bevorderen.
-verbetering communicatie met- en verwachtingen van bewoners/familie.
-meer ruimte voor familie om hun natuurlijk rol (actief) op te pakken

Contactpersoon

Anja Schouten, Adviesbureau Publicarea te Amsterdam

Kosten

Op aanvraag