Cli├źntenraad voert huiskamergesprek om bewoners te informeren en te betrekken

Er vinden gedurende een jaar veel ontwikkelingen plaats in De Bogt Westerbeer. De cli├źntenraad denkt hier over mee. Maar niet alle afdelingen van het huis zijn vertegenwoordigd, slechts twee leden uit de Bogt. De andere leden komen uit de Westerbeer (aanleunwoning) of vanuit eerdere betrokkenheid bij het huis. Onder de bewoners (en familie) is weinig animo om in de cli├źntenraad deel te nemen.
Omdat de cli├źntenraad het belangrijk vindt bewoners te informeren en te betrekken is gestart met huiskamergesprekken.

Wat houdt het in?

In De Bogt Westerbeer worden nu 2x per jaar huiskamergesprekken met de cli├źntenraad op alle afdelingen gehouden. Zo worden bewoners ge├»nformeerd over welke ontwikkelingen gaande zijn en wat dit voor hen betekent. Per huiskamergesprek zijn twee cli├źntenraadsleden aanwezig.
De huiskamergesprekken gingen onder andere over brandveiligheid en over de keuze voor reanimatie op hoge leeftijd.

Wat levert het op?

Gemiddeld zijn er 10 bewoners per huiskamergesprek aanwezig. Zij leveren niet zozeer inhoudelijke input maar raken wel geïnformeerd over wat er speelt. Soms kun je iets met een signaal van een bewoner, het is een vorm van medezeggenschap vanuit bewoners. In de toekomst (met de veranderende doelgroep in het huis) zal deze vorm van medezeggenschap op de huiskamer naar verwachting steeds belangrijker worden om signalen op te halen.


De cli├źntenraad denkt dat het goed zou zijn nog meer routine aan te brengen in de huiskamergesprekken (2x per jaar is niet genoeg). Dan blijft bij bewoners beter in het hoofd zitten wat besproken wordt.
Het zou mooi zijn om familieleden vrijblijvend voor de gesprekken uit te nodigen en te kijken of zij door breder geïnformeerd te raken meer betrokkenheid gaan tonen.

Contactpersoon

Clientenraad De Bogt via Luciana Masala

Kosten