Communicatie

“Wij noemen de bewoners, als zij dat prettig vinden en na overleg, bij de voornaam. Dat doe je thuis tenslotte ook. Als iemand overlijdt betrekken we de andere bewoners hier ook bij als ze het aankunnen, de overledene kan op de eigen kamer opgebaard worden. Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt door familie, wij vinden dit als team ook fijn omdat het ons ook de kans biedt om dit laatste stuk van het leven samen met familie te beleven en rustig afscheid te kunnen nemen.“

“De familie is niet verplicht om mee te zorgen, maar je houdt ze dichtbij zodat ze ook goed zien en weten dat en hoe hun naaste verandert. Het voordeel dat je zo vaak familie ziet is dat je ook formele zaken als zorgleefplannen gemakkelijker kunt bespreken. Minstens één keer per jaar is er een familiebijeenkomst. Dit jaar is dat voor het eerst per etage: er komen meer specifieke zaken aan bod. Vier keer per jaar komt een nieuwsbrief uit voor familie en medewerkers, en men is bezig met internet. Er is een cliëntenraad kleinschalige woonvormen waar ook een familielid van het Czaar Peterpunt in zit. Het is vooral van belang voor zaken die breder bij Amsta spelen. Voor het contact met de buurt is het afdelingshoofd lid van een buurtnetwerk.”

“Wat je nodig hebt om zo te kunnen werken: ruimte van je leidinggevende en een coachende manier van leidinggeven. Iedereen laat iedereen in zijn waarde, alles wordt met elkaar besproken. De verantwoordelijkheid wordt laag neergelegd. Ook stagiaires krijgen al bepaalde verantwoordelijkheden. En we hebben de bewoner hoog in het vaandel, de bewoners helpen mee als het kan, met koken en met de was doen. Het is eigenlijk een voortzetting van het vertrouwde huishouden.”