Het werken met persoonlijke begeleiders

Zorgschouw 2012-2013

“Cordaan heeft de keuze gemaakt om met persoonlijke begeleiders te werken. Zij zijn verantwoordelijk voor een vaste groep cliĆ«nten. Ze voeren gesprekken met de cliĆ«nt en/of de naasten, ze houden de zorgleefplannen bij en zijn ook aanspreekpunt. In de Buitenhof houdt de persoonlijk begeleider ook een vaste dag in de week spreekuur. De zorgmedewerkers krijgen vrijheid van handelen van hun leidinggevenden. Daar spreekt vertrouwen uit en dat waarderen de medewerkers zeer. Men werkt daardoor met plezier en straalt dat uit. Er is ruimte voor scholing en carriĆØreplanning. Ook is men erg te spreken over de goede onderlinge samenwerking.ā€

ā€œUit het laatste cliĆ«ntervaringsonderzoek bleek dat het contact tussen de persoonlijk begeleider en de vrijwillige netwerkcoach niet altijd optimaal verliep. Het gaat in feite om de vraag hoe je als persoonlijk begeleider beter de mantelzorger bij de zorg en het welzijn kunt betrekken. De Buitenhof houdt sinds enige jaren Ronde-tafelbijeenkomsten met de mantelzorgers en organiseert mantelzorgdagen. Het doel hierbij is dat de schotten verdwijnen tussen de informele kant, de naasten dus, de kant van de cliĆ«nt en de kant van de zorgmedewerkers, de formele kant. Men heeft een methodiek bedacht waarbij men leuke ervaringen uitwisselt met de naasten. Er is een prijsuitreiking, de mantelzorglach. De bijeenkomst wordt samen met mantelzorgers voorbereid en in de uitnodiging wordt benadrukt dat De Buitenhof graag met hen wil samenwerken. Men zorgt voor een goede gespreksleider en kleine attenties. Ook de cliĆ«ntenraad is aanwezig.ā€œ Dat is belangrijk want wat je ziet is dat de cliĆ«ntenraad opkomt voor de bewoners, maar ook mantelzorgers moeten hierbij worden meegenomen.ā€

ā€œWaar mantelzorgers soms mee zitten is het feit dat de eerste contactpersoon niet altijd de mantelzorger is. Nu heeft iedere cliĆ«nt van De Buitenhof een netwerkkaart, we kunnen ook mantelzorgers hierbij invoeren. Er is nu een digitaal communicatiesysteem, met bijvoorbeeld Ć©Ć©n gezamenlijke agenda. De familie kan op Ć©Ć©n netwerk, waarop ook de persoonlijk begeleider is aangehaakt.

ā€œDe Buitenhof organiseert ook bijeenkomsten voor mensen die op de wachtlijst staan. Hierdoor krijgt men zicht op hun vragen, waardoor men ze beter kan helpen, zodat ze wellicht met de juiste ondersteuning, langer thuis kunnen blijven.ā€œ

ā€œDe cliĆ«ntenraad van De Buitenhof is actief bij de voortrajecten van voorgenomen besluiten. Zo deed de raad aanbevelingen voor het tijdstip van de maaltijden. Soms legt men werkbezoeken af aan andere locaties om ideeĆ«n op te doen. Er is een goede samenwerking met de locatiemanager. De raad is blij met het grote aantal activiteiten in De Buitenhof. De leden vinden het belangrijk dat ook de zorgmedewerkers op de hoogte zijn van de activiteiten. Zij kunnen dan hun cliĆ«nten daarover tippen en hen stimuleren er aan deel te nemen. Of mensen kunnen deelnemen aan activiteiten is ook afhankelijk van hun indicatie. Voor een grote groep cliĆ«nten is het activiteitendeel overgegaan naar de Wmo. Ook hierover moeten de zorgmedewerkers goed worden ingelicht