Dagbesteding die voor ‘iedereen’ toegankelijk is

De dagbesteding gaat in de nabije toekomst (grotendeels) naar de vernieuwde Wmo. Om de dagbesteding voor zowel bewoners als buurtbewoners mogelijk te maken is De Boeg gaan kijken naar mogelijkheden om een gezamenlijke dagbesteding aan te bieden.

Wat houdt het in?

De Boeg kent nu een geïntegreerde interne en externe dagbesteding. Bewoners van De Boeg en buurtbewoners nemen gezamenlijk deel aan het programma. De Boeg is een samenwerking met vrijwilligers in busvervoer aangegaan om de dagbesteding voor iedereen (letterlijk) toegankelijk te maken. Cliënten zonder indicatie maar wel met behoefte aan activiteiten zijn welkom. Elke dag worden uit de buurt zo’n 15-20 bewoners opgehaald. Uitgangspunt in de dagbesteding is om ideeën uit te voeren waar de deelnemers zelf mee komen. Gezelligheid (sociale contacten) en lekker eten blijkt het belangrijkste. Er is minder behoefte aan bezoek aan concerten of theater, maar wel aan een wandelingetje naar het park in de buurt. Vanuit de Pb-er worden bewoners in het huis persoonlijk benaderd om mee te doen. Tenslotte is met de Gymzaal en fitnessruimte een samenwerking aangegaan met ‘meer bewegen voor ouderen’. Er is een grote toeloop, met name van allochtone vrouwen. Dit wordt gesubsidieerd door het Stadsdeel.

Wat levert het op?

De dagbesteding loopt goed in de Boeg en wordt druk bezocht door de buurt. Er is sprake van veel mond-tot-mond reclame in de buurt. Klantgericht werken door aan te sluiten bij wat bewoners het meest belangrijk vinden.


De inzet van stagiaires en vrijwilligers is naar de toekomst toe heel belangrijk om deze vorm van dagbesteding (financieel) in stand te houden.

Contactpersoon

Hans van Brussel

Kosten

Subsidie meer bewegen voor ouderen. Sponsoring (bus)