De Klinkerkrant

Twee jaar geleden is De Klinkerkrant opgezet vanuit de behoefte om bewoners, buurtbewoners en overige geïnteresseerden te informeren over wat er speelt in De Klinker. De krant werd eerst 1 keer in het kwartaal uitgebracht, daarna 1 keer in de 2 maanden en wegens succes tegenwoordig elke maand.

Wat houdt het in?

Een redactie bestaande uit de geestelijk verzorger, bewoonster, locatiemanager, deelnemer dagbesteding en secretariaat stelt maandelijks de inhoud van de krant samen.

De krant staat vol met persoonlijke verhalen,  meldingen van ‘bewoners die komen en gaan’ (met foto en persoonlijk bericht), actualiteiten in huis, interview met medewerkers en bewoners, ‘vergeetwoorden’ een puzzel, recept en tot slot het activiteitenprogramma van die maand. De krant wordt breed verspreid in de buurt via o.a. de huisartsenpraktijk.

Resultaat?

Lezers worden geïnformeerd en betrokken bij het dagelijkse wel en wee in De Klinker. Nieuwe bewoners worden voorgesteld, herinneringen opgehaald middels interviews. Voor enkele redactieleden (vanuit de dagbesteding, bewoner) is het een leuke vorm van zingeving.

Contactpersoon

Mevr. van Harten  (geestelijk verzorger)

Kosten

De Klinkerkrant wordt in eigen beheer uitgebracht. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om sponsoren te benaderen en ondernemers uit de buurt advertenties te laten plaatsen zodat er een groter budget vrijkomt. Met dit geld kan de redactie een  mooie vormgeving van de krant realiseren.