De Roze loper

Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is vaak weinig aandacht voor Roze 50-plussers. De doelgroep is niet zichtbaar en onder professionals en management van instellingen leeft soms het idee dat ouderen niet homo, lesbisch of transgender zouden zijn.
Men is nog altijd beducht voor negativiteit ten aanzien van homoseksualiteit. Roze bewoners die wel open zijn over hun geaardheid krijgen daarom soms te maken met discriminatie.
Woonzorginstellingen die meedoen aan de Tolerantiescan willen vooroordelen tegengaan en komen tot een organisatie waar iedereen wil verblijven en werken.

Wat houdt het in?

Om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen heeft het Consortium Roze 50+ (ANBO, COC, Movisie, Vilans) met KIWA, een certificerende instelling in kwaliteitszorg, de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld. De Venser heeft de Roze loper uitgereikt gekregen als prijs voor instellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit.
Om de Roze loper te behouden wordt ieder jaar een audit gedaan.

Deze Tolerantiescan(c) heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele mensen te bevorderen (Sociale Acceptatie Seksuele Diversiteit). De Tolerantiescan(c) geeft instellingen inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de doelgroep.
Het instrument prikkelt de bewustwording bij directie en medewerkers van zorginstellingen. De criteria voor homovriendelijkheid, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door COC Nijmegen, worden objectief meetbaar gemaakt. Het gaat hierbij om:
>respect en openheid
>waarborging van privacy
>aandacht en training in omgaan met seksuele diversiteit
>gelijke behandeling van partners en
>zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit.

Wat levert het op?

De locatie moet aantonen dat zij open staat voor cliƫnten met verschillende achtergronden, geloof of seksuele geaardheid.
Dit jaar heeft de Venser er voor gekozen om het begrip (multiculturele) diversiteit onder de aandacht te brengen. Zij hebben daarmee de Roze loper behouden in 2015.


Het onderwerp structureel op de agenda plaatsen.

Contactpersoon

Ellen Loomans, humanistisch raadsvrouw.

Kosten

Binnen bestaande bedrijfsvoering.