Donatie ‘huisfonds’ wordt jaarlijks ingezet voor dagbestedingsvoorziening

In de jaren ‘80 waren de verschillende huizen die nu onder de koepel van Amstelring vallen zelfstandig. Een van de locaties, St. Jacob, werd gefinancierd door RCOAK. Door een fusie met andere huizen ontstond er een geldpot, waar rente over werd verkregen. Uiteindelijk is deze geldpot doorgegaan onder de naam Fontys/Vitaal.

Wat houdt het in?

Fontys/Vitaal is het huisfonds voor de Bogt Westerbeer. Jaarlijks krijgt de locatie een bedrag van € 20.000,-. Dit mag naar eigen inzicht besteed worden door de locatie. De Bogt Westerbeer heeft er voor gekozen dit bedrag elk jaar in te zetten om iets aan te schaffen dat de dagbesteding van bewoners betreft.
In de afgelopen jaren zijn zo een braintrainer en een brommobiel (overdekt autootje) voor externe activiteiten met bewoners aangeschaft, waaronder een bezoek aan de Dappermarkt.

Wat levert het op?

Bewoners en cliëntenraad denken mee over de aanschaf. De bewoners zijn zeer positief over dagbesteding in De Bogt Westerbeer.


Via fonds of Vrienden Van.

Contactpersoon

Toni Waelpoel

Kosten

20.000,-