E-learning voor verzorgenden en IG Verpleegkundigen


Nadat er budget voor heel Evean beschikbaar kwam is E-learning voor de scholing “Voorbehouden en reisicovolle handelingen” ingezet.
Dit werd voorheen klassikaal in het ziekenhuis onderwezen en nu volgen alle verzorgenden en IG verpleegkundigen voor het eerst de scholing thuis. In verband met de BIG training dient deze kennis om de zoveel jaar opgefrist te worden.
Bij E-learning worden filmpjes bekeken en daarna volgt er een toest waarvoor een 8 moet worden gehaald. Na de eerste toets volgt een tweede en daarna moet men zich melden bij de manager om vervolgens in de praktijk te gaan oefenen.
Deze vorm van scholing werkt kostenbesparend in vergelijking met de methode die voorheen gehanteerd werd.

Wat houdt het in?

Men kan het in zijn/haar eigen tijd volgen, op een bewustere manier.
De drang om een 8 te halen is meer aanwezig; voorheen zat er geen cijfer aan vast.
Omdat het niveau nu zo hoog ligt haalt niet iedereen de toets.

Contactpersoon

n.v.t.

Kosten

Scholingsbudget.