Een culturele commissie voor de organisatie van activiteiten met de buurt.

Locatie Ottho Heldringstraat is een nieuwbouwlocatie in een buurt waar tevens veel nieuwbouw heeft plaatsgevonden. De locatie ziet die vernieuwing als een kans om verbinding te zoeken met de buurt. Zeker omdat de locatie over een eigen Atrium beschikt dat voor activiteiten met de buurt gebruikt kan worden. Ook voor de eigen bewoners zijn dit de activiteiten ‘buitenshuis’.

Wat houdt het in?

Vanuit locatie Ottho Heldringstraat is door de activiteitenbegeleiding een culturele commissie opgezet waarin samen met bewoners uit het pand (WIBO) en het Huis van de Wijk overlegd wordt over welke activiteiten worden ondernomen. Een keer in de 4-6 weken komt de commissie bijeen om te bespreken wat men wil organiseren. Zo is er onder andere een Bingo voor de buurt en zijn er optredens (vanuit een orkest dat oefent in de Einsteinschool). Een andere wens is om de huidige rommelmarkt ‘groter’ te maken tot een markt met muziek, eten en verschillende kraampjes (van buurtbewoners).

Wat levert het op?

Een bredere leefomgeving en ontmoetingen met buurtbewoners voor de mensen van de gesloten afdeling.
Ontmoetingen met mensen van verschillende leeftijden, integratie.
Beter gebruik van de ruimtes van de locatie.
Een culturele commissie die op vaste momenten bij elkaar komt biedt houvast in het organiseren van gezamenlijke activiteiten, maar ook verschillende feestdagen zoals, Chinees nieuwjaar, Suikerfeest, een Arabische middag ed.


Het bekendheid geven aan de activiteiten in de buurt is erg belangrijk voor een goede opkomst.

Contactpersoon

Helen Abdoelrahman

Kosten

Vanuit de locatie wordt er bewust ingezet op aanwezigheid van activiteitenbegeleiding in de locatie (daar staat geen reguliere financiering tegenover). Dit vanuit de overtuiging dat het bijeenbrengen van verschillende doelgroepen een kwaliteit is die zij bezitten.