Een dagopvang voor mensen van verschillende culturen als visitekaartje

Zuidoost is een buurt met bewoners van meer dan 100 verschillende culturen. Niet elke cultuur is even bekend met de ouderenzorg en maakt hier gebruik van. De vraag die Evean zich heeft gesteld is hoe je mensen van verschillende culturen kunt bedienen.

Wat houdt het in?

Evean Henriette Roland Holst staat open voor en investeert in verschillende culturen. Het huis staat open voor mensen van verschillende komaf en heeft ingespeeld op de wensen van mensen van verschillende culturen. Zo zijn er verschillende ruimtes van de dagopvang naast elkaar gerealiseerd ieder gekenmerkt door een eigen aankleding, bestemd voor verschillende doelgroepen. 1 dagbesteding (WiNaWan) is gericht op ouderen van Surinaamse komaf, dit wordt gekenmerkd door muziek van die cultuur en het koken volgens Surinaamse traditie . Er is een enorm terras bij de dagbesteding dat ook de optie geeft voor groepsintegratie. Er is zo mogelijkheid tot integratie en om afzonderlijk op te trekken.
Met andere zorgaanbieders in Zuid-Oost wordt afgestemd op welke doelgroep men zich richt. Dit komt ten goede van de cliënten en van de organisaties.

Wat levert het op?

Draagt bij aan goede sfeer onderling en bekendheid met verschillende culturen. Daarnaast is de dagopvang een visitekaartje voor het huis, het vergroot de bekendheid met Evean Henriette Roland Holst.


Doelgroepen beleid afstemmen met andere zorgaanbieders.

Contactpersoon

Teamleider welzijn: Linda de Wit.

Kosten

CIZ-indicatie en PGB.