Een mannenmiddag in De Open Hof

De dames in De Open Hof vermaken zich opperbest, dat dagen vliegen om. In de praktijk geldt dat voor de mannen minder. Het activiteitenprogramma sluit minder aan.

Wat houdt het in?

Activiteitenbegeleiding besteed extra aandacht aan dagbesteding voor mannen. De Open Hof organiseert nu speciaal ‘mannenmiddag’. Op deze middag wordt onder andere biljart gespeeld, geschaakt en gedamd met de heren. De locatie is nog zoekende in welke bezigheden nog meer goed zouden aansluiten. De Open Hof zou graag naast de 2 AB-ers externe expertise aantrekken om te ondersteunen.

Wat levert het op?

Betere aansluiting bij wat mannen (en andere bewoners) leuk vinden qua dagbesteding.


Bureau BRILJANT te Amsterdam wordt geopperd. Zij hebben zich gespecialiseerd in dagbesteding. Met een grote groep specialisten in de zintuiglijke aspecten zoals horen, zien, ruiken, voelen en proeven zijn zij in staat de AB-ers te ondersteunen. De internetpagina is www.vofbrilliant.nl waar ook hun referenties te vinden zijn.

Contactpersoon

Juan Garcia/ Frans Davina

Kosten

Nog niet bekend.