Eigen verantwoordelijkheid door zelforganiserende teams

In het overschakelen naar zelforganiserende teams zijn verschillende punten van belang geweest. Uit de zelfevaluatie van Vreugdehof kwam naar voren dat er te veel top-down gewerkt werd. De aansluiting bij de cliĆ«nt, het cliĆ«nt gericht werken kon beter. Tegelijkertijd was het voor de medewerkers in het kader van ā€˜plezier in je werk hebbenā€™ belangrijk om meer eigen keuzevrijheid, verantwoordelijkheid te creĆ«ren. Een derde factor die meespeelde in de wens om de manier van werken te veranderen zijn de bezuinigingen in de zorg, je moet zuiniger omgaan met je budget.

Wat houdt het in?

Vreugdehof is in oktober 2013 gestart met het veranderprogramma ā€œZelforganiserende teamsā€. Van buiten is een bedrijf ingehuurd om dit proces te begeleiden. Startpunt van het project waren workshops waarin alles besproken werd. Medewerkers brengen zelf naar voren hoe zij als team het liefst hun werk organiseren. Ze bespreken onderling de zaken die zij kunnen verbeteren en de procedures die men anders zou willen regelen. Omdat ze ook zelf de planning van de werkindeling gaan doen worden knelpunten herkend.

Wat levert het op?

Het project loopt ten tijde van de zorgschouw 4-5 maanden. In het najaar van 2014 wordt een (tussen) evaluatie gedaan. Het gehele traject beslaat 3 jaar. In de omschakeling zijn ook al een aantal hobbels ervaren, zoals het aanspreken van collegaā€™s, je bent met elkaar verantwoordelijk. Het is een heel veranderingsproces in denken en handelen.


Vanuit de (aanwezige) medewerker wordt enthousiasme geuit over deze manier van werken. De verantwoordelijkheid komt bij de teamleden zelf te liggen. En de tevredenheid onder het personeel is veel hoger. Het kan voor andere woonzorgcentra een voorbeeldfunctie hebben om hun eigen werkwijze te bekijken.

Contactpersoon

Anja Schouten

Kosten

Nog niet bekend.