Extra aandacht voor taalontwikkeling medewerkers

Er werden taal- en communicatieproblemen tussen sommige personeelsleden en bewoners bemerkt waardoor zij elkaar niet begrepen, er irritaties ontstonden.

Wat houdt het in?

De Schutse heeft in haar scholing ingezet op extra aandacht voor taalontwikkeling voor het personeel (van verschillende culturen). Daarnaast is in de scholing ook aandacht voor het omgaan met mensen met dementie en is er in het kader van de directe dienstverlening een nieuwe scholing opgezet voor het omgaan met mensen die probleemgedrag vertonen.

Wat levert het op?

Het signaleren van miscommunicaties en hier aandacht aan te besteden met het personeel, dit bespreekbaar te maken zorgt ervoor dat escalaties kunnen worden voorkomen (personeel herkent probleemgedrag en kan hier beter mee omgaan). Dit heeft zijn uitwerking op de bewoners, die worden minder onrustig.


De Schutse raadt aan om de cursussen in werktijd te organiseren en de situatie zoveel mogelijk binnenshuis op te lossen. Dit betekent dat het overig personeel een stapje harder moet lopen of dat er extern personeel moet worden ingehuurd.

Contactpersoon

Marjo Haverkate

Kosten

De cursussen worden door tussenkomst van het Stadsdeel gegeven door externen. Bekend zijn met hoe je omgaat met mensen met ‘probleemgedrag’. Door op deze manier kennis en ervaring uit te wisselen zijn er weinig meerkosten. Indien kennis van buiten ingehuurd moet worden zal dit uit het budget moeten komen.