Familie en mantelzorgers betrekken bij het dagelijks leven

Familie en mantelzorgers hebben weinig tijd, tegelijk wordt een groter beroep gedaan op participatie.

 

Wat houdt het in?

– Infomagazine (maandelijks)

– Huiskamergesprekken

– Bij Rietvinck brede zaken: algemene informatiebijeenkomst voor bewoners en mantelzorgers

– Familienet (pilot)

– Familieleden aanwezig bij het MDO (pilot)

– Facebook pagina

In ontwikkeling: introductiegids en rondleiding voor nieuwe bewoners.

 

Wat levert het op?

Vergroten verbondenheid en betrokkenheid. Anticiperen op het gat dat gaat ontstaan als de zorg wordt verminderd als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Aandachtsvelders die met dit thema bezig zijn in de teams

Contactpersoon

Babs Hooijer

Kosten

Bestaande middelen en AWBZ