Aandacht voor bejegening en communicatie bij andere culturen.

Rondom de Nieuwmarkt wonen relatief veel mensen van Chinese afkomst. Dit maakt dat Flesseman te maken heeft met bewoners die uit een andere, meer gesloten cultuur komen. Het huis staat open voor alle culturen uit de buurt en probeert daarin ook zoveel mogelijk zorg te leveren naar de behoefte van deze doelgroep.

Wat houdt het in?

Flesseman heeft 5 jaar een Chinese dagopvang gehad. Deze is helaas door het dichtdraaien van subsidiekranen gedwongen stop gezet. Wat nog wel gebeurt is dat Chinese vrijwilligers langs komen op Flesseman om te spreken met Chinese bewoners. Dit is een vorm van ‘zorg’ die niet door het reguliere personeel geboden kan worden. Omdat de Chinese cultuur erg gesloten is ook in emoties, wordt er een les georganiseerd om prettige communicatie en bejegening met betrekking tot deze doelgroep te realiseren.

Wat levert het op?

Verschillende culturen in het huis en de buurt worden gerespecteerd met het doel dat iedereen prettig woont in Flesseman.


Spreek met bewoners/familieleden van verschillende culturen in het huis welke normen, waarden en vormen van communicatie en bejegening gebruikelijk zijn waarbij het huis kan aansluiten.
Organiseer met behulp van een familielid of een expert een les voor medewerkers en trek vrijwilligers aan die bekend zijn met de cultuur. (Elk kwartaal etage overleg met bewoners en een actieve clientenraad).

Contactpersoon

Bianca Istha

Kosten