Gebruik natuurlijke producten in plaats van shakes

Een goed gevulde koelkast

Een goed gevulde koelkast

Het is belangrijk dat bewoners goed eten. Mensen met dementie doen dit niet meer ‘uit zichzelf’. De tijd kunnen nemen voor het eten is belangrijk en toch is voedingsstimulans ook in dat geval regelmatig nodig.

 

 

 

 

Wat houdt het in?

Binnen de kleinschalige woonvormen van Amsta is er uitgebreid de tijd om te eten. Over het algemeen eten de bewoners goed. Op het moment dat een bewoner gewicht verliest, wordt zoveel mogelijk gekeken (per bewoner) hoe behoud van het gewicht gerealiseerd kan worden met het gebruik van natuurlijke producten met wat meer vet. Bijvoorbeeld door vla met slagroom. De locaties maken zo min mogelijk gebruik van shakes als voedingsstimulans. Het gebruiken van shakes maakt dat bewoners minder meedoen met het eetmoment.

Wat levert het op?

Bewoners eten goed, stimuleren van eten is nauwelijks nodig.
Bewoners blijven zo lang mogelijk in een ‘normaal’ eetproces.


Kan door het gebruiken van natuurlijke producten met meer vet in het eetpatroon in plaats van shakes. (bij mensen die gewicht verliezen)

Contactpersoon

René Flart

Kosten

Vanuit eetbudget