Het Menno journaal

Als communicatiemiddel naar buurtbewoners en intern heeft het Menno Simons het Menno journaal. Het blad heeft een oplage van 700(!) stuks en wordt extern voornamelijk naar ouderen in de buurt verspreid. Het Wijk Ontmoetingscentrum Buitenveldert ontvangt het blad ook.  Het Menno journaal wordt als een zeer positief punt benoemd, er worden een tweetal mogelijkheden benoemd om het journaal nog beter te benutten.

 

1. Brigitte Hofman van het Huis van de Wijk (ook gevestigd in het Wijk Ontmoetingcentrum Buitenveldert) ontvangt graag het Menno journaal in verband met de programmering van de activiteiten vanuit het Huis van de Wijk en de afstemming op activiteiten in het Menno Simons. Maar ook zodat bezoekers van het Huis van de Wijk geïnformeerd raken over wat er in het Menno Simons gebeurt en dat ze weten dat ze hier terecht kunnen.

2. Bekijk de mogelijkheid om het Menno journaal (ook) digitaal te versturen. Bijvoorbeeld naar familie of verwanten van bewoners. Op die manier raken ook zij geïnformeerd over wat er in het Menno Simons speelt.