Het hart van De Schutse: Schrijfplein

De vraag hoe je medewerkers van alle geledingen meer kunt betrekken bij het maken van het jaarplan. Of je nu werkt in de zorg, de voeding, de receptie, de schoonmaak of een andere plek, de bijdrage van elke discipline telt en voor eenieder is het jaarplan bedoeld.

Wat houdt het in?

In de zoektocht om de betrokkenheid vanuit verschillende geledingen vorm te geven is de methode Schrijfplein ontdekt. Een werkvorm waarbij je met een groep collega’s een middag bij elkaar zit en door middel van schrijfoefeningen en praktische opdrachten stilstaat bij je werk en ervaringen (goede tips, hartenkreten, meeste belangrijke aspecten in het werk) deelt met je collega’s. Centraal in alles staat wie het ‘hart van de Schutse’ vormen.

Wat levert het op?

Er ontstaan verhalen van binnenuit de organisatie. Verhalen die heel waardevol en nodig zijn om het jaarplan goed uit te gaan voeren en van iedereen te maken. Ze geven het jaarplan een basis ‘waar doen we het allemaal voor’ in de eigen woorden van de deelnemers.
Eindproduct is een uitgave in een boekje voor de gehele locatie met daarin een verslag van de middag en de hartenkreten van de deelnemers.


De betrokkenen binnen De Schutse waren erg onder de indruk van de middag, maar vooral van elkaar. De oefeningen maakten dat de deelnemers elkaar andere dingen lieten horen en zien, die niet eerder uitgewisseld waren.

Contactpersoon

Marjo Haverkate
Jozefienhaagen via www.jozefienhaagen.nl

Kosten

Schrijfplein is een initiatief van Jozefien Haagen teksten en De Sitter communicatie. Prijs op aanvraag.