Het Schouw als Huis van de Buurt in Noord

Het Schouw is 6 jaar geleden getransformeerd van verzorgingshuis oude stijl naar twee gloednieuwe gebouwen op het Dollardplein en de IJdoornlaan. Het Schouw ziet zichzelf als huis van de buurt en wil een buurtfunctie vervullen.

Wat houdt het in?

Het Schouw heeft een eigen Huis van de Buurt. Het Huis van de Buurt maakt deel uit van de Woonservice wijk Buikslotermeer. Er is een groot aanbod aan dagactiviteiten en daarnaast geven vrijwilligers invulling aan het buurthuis. Bezoekers zijn zowel de bewoners en medewerkers van Het Schouw als buurtbewoners. Zij kunnen er terecht voor koffie, of het buurtrestaurant. Daarnaast wordt er ingezet op multi culturele ontmoetingen, zoals de Marokkaanse thee club en ontmoetingsbijeenkomsten voor bewoners uit Noord die afkomstig zijn uit Eritrea.
Het Schouw werkt samen met Combiwel, Doras, het Korthagenhuis, De Die en het ontmoetingscentrum Bosshardt in het Huis van de Buurt.

Wat levert het op?

Leuke ontmoetingsplek en activiteiten voor bewoners van Het Schouw en buurtbewoners.
Een goedlopende activiteit is het gezamenlijk zwemmen 1 ochtend in de week in het Ronald McDonald Centre. Elke vrijdag verzorgt Het Schouw vervoer voor bewoners, buurtbewoners en vrijwilligers naar het zwembad.
Een dankbare activiteit, waar veel mensen zich voor aanmelden, waardoor het werken met een wachtlijst al noodzakelijk is geworden.

Contactpersoon

Dieneke de Ruijter

Kosten

n.v.t.