Inspelen op persoonlijke voorkeuren van bewoners wat betreft bejegening

De verzorging is aanwezig in de persoonlijke leefsfeer van bewoners. Zij vinden het prettig om te weten wie er op een dag komt en om persoonlijke voorkeuren door te kunnen geven. Zo wordt er in de nacht door de verzorgende regelmatig gekeken of het ‘goed’ gaat met een bewoner. Een van de bewoners geeft aan dat zij het onplezierig vindt dat men zich niet even bekend maakt als men ’s nachts bij haar komt kijken.

Wat houdt het in?

Om hier op in te spelen hangt er onder andere een wissellijst op de verschillende afdelingen met foto’s en namen van de verzorgenden. Met die wissellijst kun je zien wie er wanneer aanwezig zijn.
Het kenbaar maken van persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot het langskomen in de nacht, kan middels een aantekening gebeuren. Bijvoorbeeld in een persoonlijk logboek.

Wat levert het op?

Het inspelen op de persoonlijke voorkeuren in relatie tot bejegening maken dat bewoners tevreden zijn, zich thuis voelen en om met de woorden van een deelneemster te spreken ‘nooit meer weg willen’.


Het investeren in het ophalen van persoonlijke voorkeuren bij bewoners betreft bejegening zal zich gedurende het verblijf uitbetalen in een goede, onderlinge verstandhouding.

Contactpersoon

Afdelingscoordinator

Kosten

Laag