Intensieve begeleiding voor mensen met een visuele handicap

In het Korthagenhuis woonden steeds meer mensen met een visuele beperking. Het beperkte zicht werkt tevens beperkend in het eten, waardoor het eten in het restaurant met andere bewoners een drempel werd.

Wat houdt het in?

Korthagenhuis is het enige huis in Amsterdam dat een specialisatie heeft voor blinde en slechtziende ouderen. Bewoners die er behoefte aan hebben of voor wie dat noodzakelijk is worden tijdens het eten intensief begeleid (het Korthagenhuis telt relatief veel blinde- of slechtziende bewoners). Speciaal voor hen is er de mogelijkheid om tussen de middag de maaltijd te gebruiken. Zo is er meer begeleiding en kunnen zij in alle rust eten. De andere bewoners krijgen deze maaltijd tussen 17.00u en 18.00u in het restaurant geserveerd.

Wat levert het op?

Mensen met een visuele beperking zo goed mogelijk laten genieten van de maaltijd.

Contactpersoon

Kosten

De kosten van deze werkwijze zijn niet hoog. Het gaat om goede planning en inzet van mensen. Met inzet van weinig middelen kan voor bewoners veel worden bereikt.