Interviewen van bewoners als verdieping op de cq

Jaarlijks wordt er een CQ-index afgenomen die de tevredenheid van bewoners in De Schutse meet. Vanuit de clientenraad en locatie was de conclusie dat deze index niet voldoende inhoudelijke informatie oplevert.
Er was behoefte om de informatie achter de (ja/nee) antwoorden van de cq-index te verkrijgen en om beter inzicht in de ervaringen van bewoners te generen.

Wat houdt het in?

De gangbare CQ-index duurt 20 minuten. Vanuit De Schutse zijn door de Clientenraad en vrijwilligers tientallen diepte-interviews van anderhalf uur gehouden met bewoners. Dit heeft geleid tot betere inzichten in de ervaringen en wensen van bewoners.

Wat levert het op?

Het verbeterde inzicht biedt mogelijkheid om de afstemming van zorg en welzijn beter op maat te maken voor de bewoners.


Opvolgen van het voorbeeld kan door aanvullende vragen bij de vragenlijsten van de cq-index te ontwikkelen die direct van toepassing zijn op de leef-/woonsituatie. Tevens is werving van betrokken vrijwilligers praktisch voor het afnemen van de interviews.

Contactpersoon

Hans Rutte

Kosten

Er zijn geen extra kosten aan verbonden omdat de interviews zijn uitgevoerd door vrijwilligers en leden van de Cliƫntenraad.