Inzet getrainde vrijwilligers voor palliatieve begeleiding

Vanuit de medewerkers van Cordaan werd bemerkt dat er vanuit bewoners en/of familie behoefte bestaat aan extra begeleiding rond de fase van overlijden.

Wat houdt het in?

Cordaan schakelt op verzoek van een bewoner of familielid vrijwilligers in via Markant die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van de laatste levensfase, de palliatieve fase. Deze vrijwilligers kunnen snel gehoor geven aan een verzoek en blijven bij de bewoner (en familie) in de laatste levensfase om hen hierin te begeleiden en bij te staan.

Wat levert het op?

Bewoners kunnen op een zo prettige mogelijke manier afscheid nemen van het leven. Familie wordt geholpen in het zo prettig mogelijk afscheid nemen en kijken op een goede manier terug op deze fase.
Cordaan biedt ook de mogelijkheid om in deze laatste fase bij een bewoner op de kamer te slapen. Na het overlijden kan een bewoner opgebaard worden op de kamer, dat wordt door de familie als erg fijn ervaren.


Navraag bij Markant.

Contactpersoon

Cliƫntenraad Ottho Heldringstraat

Kosten

Het project komt uit de thuissituatie voort en er is nu subsidie om het in de praktijk te brengen in de intramurale ouderenzorg.