Inzet mannelijke activiteitenbegeleiding


Bij de dagbesteding, het activiteitenprogramma, kwamen bijna uitsluitend dames en weinig heren als bezoeker. In het huis wonen wel meer dames, maar de opkomst van mannen bij het activiteitenprogramma was niet naar verhouding.

Wat houdt het in?

Om de aanwezigheid van de heren in het huis te vergroten is gekeken naar de organisatie van het programma. Daarin viel op dat de activiteitenbegeleiders allemaal dames waren. Daarop is onlangs een mannelijke activiteitenbegeleider aangesteld om meer heren te kunnen bereiken.

Wat levert het op?

Het aantal mannen dat deelneemt aan het dagbestedingsprogramma is nu al beduidend toegenomen.


Naar verwachting zijn er andere locaties waar zich dezelfde situatie voordoet. Naast het aannemen van een mannelijke activiteitenbegeleider kan het inschakelen van mannelijke vrijwilligers wellicht ook al helpen.

Contactpersoon

Dagbesteding: Teamleider welzijn: Linda de Wit.

Kosten

Mannen met affiniteit voor deze doelgroep maar zonder activiteitenbegeleidingsachtergrond.