Kennis over dementie vergroten via huisarts, dagbesteding, tv

Dementie bevindt zich in sommige culturen in Nederland nog steeds in de taboesfeer. Het niet meer voor jezelf of een familielid kunnen zorgen wordt heel moeilijk gevonden en vaak is niet bekend hoe je (in de voorfase) goed met dementie om kunt gaan. Hoe breng je op een goede manier kennis over dementie over? Hoe maak je het voor familieleden herkenbaar en verlaag je de drempel om informatie in te winnen over de omgang hier mee?

Wat houdt het in?

In  Anton de Komplein wordt veel ingezet op verspreiding van kennis via, via. Van persoon op persoon. Bijvoorbeeld via dagbesteding  Kraka e Sewa en de huisartsen. Het is belangrijk dat zij een spilfunctie vervullen. Via de huisarts komen mensen in aanraking met Kraka e Sewa. Kraka e Sewa biedt niet alleen dagbesteding maar geeft ook voorlichting over mantelzorg en het bieden van lotgenotencontact (avonden). Locatie Anton de Komplein heeft subsidie vanuit het stadsdeel gekregen om een mantelzorgprogramma op te zetten. Ze werken hierin samen met Markant.
Vanuit de cliëntenraad wordt verteld dat men in Suriname spreekt over ‘je kindsie’ als je merkt dat een familielid zich anders gedraagt, vormen van dementie vertoont. Omdat oudere mensen van hoge status zijn is het belangrijk dat zij hun waardigheid behouden. Dat gebeurt o.a. door hen niet te veel te corrigeren en vooral te blijven betrekken in sociale gelegenheden. In Suriname wordt voorlichting over dementie op een andere manier gedaan dan in Nederland, via de televisie of in de vorm van een toneelstuk. Dit werkt (daar) beter dan het bieden van veel informatie via papier.

Wat levert het op?

Het doel is om binnen Zuidoost zo tijdig mogelijk mantelzorgers te bereiken en bekendheid met dementie te vergroten, zodat overbelasting voorkomen wordt.


Wellicht is het mogelijk, een overweging waard, in Nederland/binnen Amsterdam Zuidoost meer via televisie of in de vorm van een toneelstuk aandacht te besteden aan dementie. Dit kan een onderdeel zijn van het nieuw op te zetten mantelzorgprogramma.

Contactpersoon

Toosje Roel/ Lynn Nieuwendam

Kosten

Via subsidie stadsdeel Zuidoost.