Koken voor de buurt

Omdat in De Gooyer veel buurtbewoners komen is het idee ontstaan om ook een maaltijd aan te bieden aan buurtbewoners.

Wat houdt het in?

Vanuit De Gooyer is met behulp van subsidie een buurtmaaltijd opgezet. Er is een vast groep mensen die komt eten. Omdat volgend jaar de subsidie wegvalt is een samenwerking aangegaan met welzijnsorganisatie Dynamo. Zij gaan tegen een lagere kostprijs (rond de € 5,-) koken voor de buurt met vrijwilligers/buurtinitiatieven om zo de buurtmaaltijd te behouden.
Voor het koken worden eerst boodschappen gedaan op de markt, daarna gaat men op het opklapbare kookeiland aan de slag met het bereiden van de maaltijd. Dynamo gaat in relatie tot de hygiëne wetgeving een HACCP halen bij de GGD.
Om bekendheid te geven aan de maaltijd gaat Dynamo met flyers de buurt in.

Wat levert het op?

De drempel om De Gooyer binnen te komen blijft laag.
Ondersteuning thuiswonende ouderen door middel van maaltijdvoorziening.
Reuring in het huis.
Het huis heeft een bredere betekenis in de buurt dan de doelgroep woonachtig in De Gooyer.
In de toekomst wil Cordaan kijken of de regeneratie maaltijd die de bewoners nu krijgen in het restaurant 1 keer (of meerdere keren) per week kan worden uitgewisseld voor een verse maaltijd bereid door Dynamo.

Contactpersoon

Sanne Bosboom, Pieter van Zanen- Dynamo

Kosten

De maaltijd moet kostendekkend zijn door middel van inzet van vrijwilligers vanuit buurtinitiatieven en bijdrage van € 5,- wordt gevraagd.