Magisch Interactief Schilderij (MIS)

Het is belangrijk de mens achter de dementie te blijven zien en waar mogelijk met hen in gesprek te blijven. Jan Bonga is daarom een pilot gestart samen met alumni van de Hogeschool van Amsterdam om een interactieve toepassing voor bewoners met dementie te ontwikkelen: Een Magisch Interactief Schilderij.

Wat houdt het in?

Het Magisch Interactieve Schilderij is een tv installatie met levenservaringen bestaande uit filmpjes, foto’s en muziek uit het verleden van een bewoner. Per bewoner wordt een persoonlijk profiel ingeladen. Mantelzorgers, familieleden en verpleging leveren data (foto’s e.d.) van de bewoners aan. Hier zijn vaak persoonlijke gesprekken met bewoners aan voorafgegaan.

Wat levert het op?

De beelden brengen herinneringen en levensgeluk naar boven. Bewoners ontspannen zich en laten een andere kant van zichzelf zien, waardoor medewerkers bewoners als mens leren kennen.
Bovendien geeft het familieleden en verplegend personeel handvaten in communicatie met de bewoners. Zij raken gemakkelijker in gesprek met beelden en muziek uit het eigen verleden.


Van belang bij de implementatie is dat medewerkers en naasten van bewoners betrokken worden en ondersteund bij het verzamelen van gegevens over de bewoner om in het persoonlijk profiel te laden.

Contactpersoon

Meer informatie via Anja Meijer, activiteitentherapeut.

Kosten

Wordt nu gehuurd ten behoeve van bewoners van afdeling Acacia bij Illi Enginering.
http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/hva-nieuws/content/2015/10/magisch-interactief-schilderij.html