Mensen van buiten naar binnen halen

De bewoners van de kleinschalige woonvormen van Amsta gaan niet meer zelfstandig naar buiten. Zij hebben in die zin geen ontmoetingen meer met buurtbewoners. Het idee is ontstaan om deze ontmoetingen te behouden door ‘de buurt’ naar binnen te halen.

Wat houdt het in?

Vanuit de locaties wordt ingezet op contacten met organisaties in de buurt. De Raak heeft contact gelegd naar een praktijkschool om te kijken hoe zij van elkaars mogelijkheden kunnen profiteren. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om vrijwilligers uit de buurt te werven en is het idee ontstaan om eigen activiteiten (zoals bloemschikproject) te presenteren aan de buurt.

Wat levert het op?

Naast het behoud van de contacten met mensen van buiten de locatie is een doelstelling om het begrip ‘dementie’ (mensen met dementie) te normaliseren.

Contactpersoon

Evelien Buitenhuis

Kosten