Mogelijk maken activiteiten op maat met behulp van passende vrijwilligers en de Johanniter Orde

Pro Senectute heeft een programma met activiteiten op maat, passend bij de leefstijl van hun bewoners. Zo is het aanbod redelijk cultuur georiënteerd; twee maal per week is er een film, er is een goede bibliotheek met een vrijwillige bibliothecaresse en er wordt regelmatig een muziekuitvoering door conservatoriumstudenten aangeboden. Deze specifieke activiteiten en uitstapjes vanuit Emmahof vragen ook om ‘passende’ begeleiding.

Wat houdt het in?

Voor de activiteiten op locatie werk Emmahof met vrijwilligers (er is net een nieuwe groep binnen mede dankzij het programma van Geer en Goor). Bij de selectie houdt men rekening met de doelgroep van de Emmahof; eveneens heeft een evaluatie plaats met de vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid is aangesloten bij de Johanniter Orde uit Den Haag.
De Johanniter Orde is een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Johanniter Orde helpen ouderen, zieken, sociaal zwakkeren en gehandicapten. De Orde is met name gericht op het bijdragen aan uitstapjes, vakanties vanuit de locatie.
Omdat Emmahof een vaste groep “eigen” vrijwilligers heeft is de Johanniter Orde alleen theoretisch actief en bieden zij o.a. scholingsactiviteiten aan.

Wat levert het op?

Door de vrijwilligers te screenen en met hen te evalueren is de match met bewoners vaak beter en wordt een activiteit ‘optimaal’ benut. Tevens verhoogt dit (succes) het enthousiasme bij de vrijwilliger.


Het is van groot belang om vrijwilligers op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Inmiddels is hier een coördinator voor aangesteld die hen daarin begeleid. Daarnaast is binnen het werkveld een aanspreekpunt die direct verbonden is met de praktijk.

Contactpersoon

Anneke Sol

Kosten

Nog niet bekend.