Muzikale activiteiten

Muziek werkt goed voor de verschillende doelgroepen in De Gooyer.
Zingen is een taal die iedereen spreekt: het brengt mensen bij elkaar, zet aan tot bewegen en heeft invloed op je humeur. Dit alles maakt dat er een activiteit ontstaat waar iedereen aan kan deelnemen.

Wat houdt het in?

In De Gooyer zijn succesvolle muzikale activiteiten. Zo komt het danspaleis over de vloer; een discjockey die platen van vroeger draait en smartlappen. Hier komen veel (buurt)bewoners op af.
Naast het Danspaleis is er ook DJ Ome Chris. Een vrijwilliger die al jaren in De Gooyer actief is als discjockey.

Wat levert het op?

De muzikale activiteiten trekken veel bewoners aan (zowel PG als verstandelijke beperkten). Je ziet mensen bewegen/dansen die dat normaal niet doen. De muziek is universeel en haalt veel goeds in de mensen naar boven.

Contactpersoon

Karin Kooistra

Kosten

Het Danspaleis wordt middels de stichting vrienden van de Gooyer gefinancierd.
DJ ome Chris is een vrijwilliger die erg van muziek houdt. Voor het smartlappenkoor krijgen zij een subsidie van het stadsdeel.