Naasten betrekken bij het Multi Disciplinair Overleg

Uit de laatst afgenomen Cliënttevredenheid-index kwam naar voren dat de inspraak van bewoners en familie op het zorgplan verbeterd kon worden. De wijze waarop men inspraak heeft en de bereikbaarheid van medewerkers waren aandachtspunten.

Wat houdt het in?

De eerste contactpersoon van een bewoner woonachtig in het Korthagenhuis wordt nu uitgenodigd (samen met de bewoner) om het MDO bij te wonen. Op dit moment kunnen familie en bewoner meebeslissen over de zorg de aankomende periode.

Wat levert het op?

De nieuwe werkwijze heeft de binding tussen familie en medewerkers (het Kortghagenhuis) versterkt en de onderling uitwisseling is beter. Medewerkers zijn beter op de hoogte zijn van het wel en wee, achtergronden en specifieke problemen van de bewoner. De betrokkenheid van en het contact met de eerste contactpersoon kan aanleiding zijn om hen ook op andere manieren te betrekken bij het Korthagenhuis. Naast contactpersonen kan het sociale netwerk van een bewoner betrokken worden bij het Korthagenhuis, bijvoorbeeld in de ondersteuning van een activiteit of het ‘samen wandelen/fietsen’.

Het bondgenootschap aangaan met bewoners en hun sociale netwerk kan een belangrijke stap voorwaarts zijn waarbij het mes aan verschillende kanten snijdt.

Contactpersoon

Kosten