Familieleden nemen meerdere bewoners mee naar buiten

Locatie Anton de Komplein ligt op de 3e en 4e verdieping van een appartementencomplex. Er zijn balkons en er is een levendige omgeving in de buurt (het plein). Omdat het voor medewerkers qua toezicht niet makkelijk is om (veel) met de bewoners naar buiten te gaan doen familieleden dat.

Wat houdt het in?

Om een ‘frisse neus’ halen voor meer bewoners mogelijk te maken mag je in locatie Anton de Komplein ook andere bewoners dan de eigen dierbare mee naar buiten nemen. Hiervoor wordt van te voren officieel toestemming gevraagd bij de verpleeghuisarts, het wordt besproken in het MDO en overlegd met de familie. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat op het moment je één of meerdere bewoners meeneemt je dit altijd meldt bij de zorg (i.v.m. BOPZ en het toezicht houden).

Wat levert het op?

Bewoners komen meer buiten (verhoging kwaliteit van leven).
Families en bewoners leren elkaar onderling beter kennen.


Onder goede afspraken kun je dit voorbeeld opvolgen.

Contactpersoon

Toosje Roel

Kosten