Natuurlijke in- en uitloop door bewoners en buurtbewoners

Veel bewoners hebben bewust voor deze locatie gekozen, die zich bevindt zich in het centrum van Amsterdam, midden in een levendig woon-en winkelgebied. Door in te zetten op De Rietvinck als huis van de wijk en activiteiten voor bewoners en buurtbewoners te organiseren wordt gezorgd voor een natuurlijke in – en uitloop. De buurt kent de Rietvinck, de Rietvinck is een begrip.

<h2>Wat houdt het in?</h2>

 • openstelling van het restaurant voor 55+ buurtbewoners,
 • stamtafel waar bewoners en buurtbewoners samen koffie drinken
 • thema-avonden (bijvoorbeeld vredesmaaltijd) waar ook buurtbewoners/ familieleden aan mee kunnen doen
 • roze activiteiten waar bewoners bij kunnen aanschuiven
 • activiteiten (themadiners, bingo, film, waar buurtbewoners aan mee kunnen doen.)
 • Activiteiten in de directe omgeving: picknick in het westerpark, café op het plein waarvan de bediening bewoners in rolstoel desgewenst wil ophalen en terug brengen, kapper intern, maar ook een paar panden verderop die bewoners desgewenst bij de receptie oppikt en weer terug brengt.
 • Groot netwerk aan vrijwilligers, ook uit de buurt.
 • Deel/leenrolstoel met hulpmotor zodat bewoners makkelijk door familie naar buiten kan worden meegenomen en de buurt in kan
 • Jordaanmuseum
 • Bij koningsdag verkoop op de stoep
 • eerste en tweede kerstdag een kerstdiner waarvoor ook buitengasten welkom zijn.
 • artiskaart

<h2>Wat levert het op?</h2>

Een woonsituatie die zo veel mogelijk als een ‘thuis’ voelt. Voorkomen van eenzaamheid, participatie.

Er heerst een tolerante sfeer. Respect voor elkaar met respect voor verschillen. Mensen die zich hier niet aan houden worden aangesproken.  In de praktijk blijkt dat nagenoeg niet aan de orde.

 

Durven nieuwe initiatieven uit te proberen, goed luisteren naar de geluiden in huis (van medewerkers, bewoners en mantelzorgers) en buurt, zorg voor een actieve cliëntenraad.

<h2>Contactpersoon</h2>

Babs Hooijer

<h2>Kosten</h2>

AWBZ, subsidies