Op een moderne manier het vrijwilligerschap benaderen

Het wonen in een kleinschalige woonvorm vraagt een andere manier van dagbesteding en vrijwilligerschap. Om de werving van vrijwilligers hierop aan te laten sluiten en een goede match te maken wordt ingezet op verschillende vormen van werving.

Wat houdt het in?

De focus in het werven van vrijwilligers ligt op het maken van een goede match. Wie heb je nodig als persoon (capaciteiten en persoonlijkheid) en welke taken heb je openstaan. Vanuit locatie Anton de Komplein wordt goed gekeken wat een vrijwilliger wil en kan bieden, of het een match is en hoe je daar op in kunt spelen met je aanbod.
Voor de locatie wordt op verschillende manieren aan werving gedaan. Er wordt samenwerking gezocht met bedrijven (onregelmatig vrijwilligerschap), er wordt gewerkt men mensen die hun baan zijn kwijt geraakt (bijvoorbeeld via DWI/ Sociale Werkvoorziening ), familieleden (kleinkinderen) dienen zich aan en mensen die het vanuit een maatschappelijke insteek naast hun baan doen.
Als Anton de Komplein iets wil realiseren wordt er specifiek gezocht naar personen die dat kunnen bereiken. Zo is eerder bij de vrijwilligerscoördinator vanuit Cordaan een vraag uitgezet voor mensen die willen helpen strijken/vouwen op de woningen. Nu is er de wens voor het opzetten van een goede nieuwsbrief/informatiekrant op de locatie. Daar wordt nu een passende vrijwilliger bij gezocht.
Met DWI is er een samenwerking. Mensen die ge√Įnteresseerd zijn in het werkveld ouderen kunnen (na screening) binnen locatie Anton de Komplein terecht komen. DWI betaalt dan de verzorgingsopleiding, vanuit Anton de Komplein wordt de begeleiding verzorgt.

Wat levert het op?

Goede match vrijwilligers
Win-win: vrijwilliger zit op zijn plek en de locatie heeft baat bij extra hulp.


Deze moderne manier van werven valt nog te verbreden tot het zoeken naar mensen die ondersteunende zorgtaken kunnen en willen verrichten. Niet als hoofdverantwoordelijke, maar bijvoorbeeld iemand die de verzorging ondersteunt in het wassen van een bewoner op het moment dat dit (qua leeftijd) fysiek zwaarder wordt voor een medewerker.

Contactpersoon

Toosje Roel

Kosten