Oprichting gamehal met Stichting Vrienden van EDD

Vanuit de fysiotherapeut in het EDD kwam het idee/de behoefte om bewoners te stimuleren in het bewegen via interactieve domotica. Alleen de financiële middelen ontbraken nog om dit in huis te halen. Stichting Vrienden van het EDD, bestaande uit een vertegenwoordiging van het management, twee cliëntenraadsleden, een vrijwilliger en een medewerker, heeft het geld beschikbaar gesteld. Een gamehal kan worden ingericht.

Wat houdt het in?

De Stichting bekijkt wat zij voor de gebruikers van het huis kan doen. Bewoners in de eerste plaats, maar ook de medewerkers en bezoekers. Met de financiële middelen die vanuit de Stichting beschikbaar zijn gesteld zijn verschillende aankopen gedaan.
– Elektrisch ondersteunende duofiets
– Elektrisch ondersteunende rolstoel
– Hometrainer met tv (fietsen door google maps, streetview)
– Zorgrobot ZORA, de eerste humanoïde robot ter wereld (op proef) die beweging bij anderen stimuleert (bv gym, dans).
Deze laatste twee zullen plaats nemen in de gamehal. Het EDD wil graag de buurt en vrijwilligers bij de gamehal betrekken.

Wat levert het op?

Een ruimte waar bewoners onder begeleiding van een vrijwilliger, de activiteitenbegeleiding of fysiotherapeut een nieuwe vorm van dagbesteding kunnen uitproberen.

De ruimte dient nog te worden verbouwd. Een aanvraag loopt.

Contactpersoon

Marjo Vrouwe (locatiemanager)

Kosten

Via ‘Stichting vrienden van’