Pilot met medewerkers huishoudelijke dienst

Jan Bonga wil de huishoudelijke dienst onderdeel uit laten maken van het team op een afdeling. Zij zijn daarom een pilot gestart.

Wat houdt het in?

Medewerkers van de huishoudelijke dienst doen samen met bewoners huishoudelijke klussen zoals samen theedoeken vouwen of aardappels schillen. Huishoudelijk werk wordt weer onderdeel van het leven van bewoners in Jan Bonga.

Wat levert het op?

De pilot levert zowel voor de medewerkers in de huishouding iets op als voor de bewoners.

Medewerkers huishoudelijke dienst zijn meer betrokken bij het leven van de bewoners. Dit vergroot hun motivatie en plezier in het werk, en ook hun gevoel van verantwoordelijkheid. Zij houden bewust en onbewust een oogje in het zeil.
Bewoners worden betrokken bij het proces van het schoonhouden van hun eigen ruimte. Samen met een vast en vertrouwd gezicht.


Het is belangrijk de medewerkers van de huishoudelijke dienst goed voor te bereiden op hun nieuwe positionering. Denk aan het aanbieden van scholing m.b.t. kennis over dementie, samenwerken in een team.

Contactpersoon

Max Janssen, teamleider Dienstverlening

Kosten

n.v.t.