“Samen voor elkaar” Grand Café door VGZ bewoners

Door verandering van financiële budgetten, het verbeteren en veranderen van Dienstverlening is participatie van verstandelijk gehandicapten (VGZ cliënten) binnen locatie Berkenstede met name voor het Grand-café van belangrijke toegevoegde waarde.

Wat houdt het in?

VGZ cliënten doen werkzaamheden in het Grand-Café zowel in de keuken als in de bediening. Met als doel waar mogelijk het nemen van eigen regie.

• het ondersteunen en faciliteren door VGZ cliënten aan V&V bewoners.
• samenhang organiseren;
• passende en betaalbare ondersteuning en zorg van goede kwaliteit voor alle bewoners en bezoekers binnen Berkenstede

Wat levert het op?

• Samenwerking met VGZ cliënten binnen Berkenstede
• Verbreding en samenwerking tussen V&V en VGZ
• Meer zichtbaarheid van dienstverlening van verschillende doelgroepen aan andere doelgroepen in een locatie.
• Participatie

Contactpersoon

Renata Wieringa
Gosse Boomsma
Ger Rennen

Kosten

Met een business model willen we onderzoeken of het mogelijk of het Grand Cafe volledig zelfstandig zou kunnen functioneren.