Speciale, huiselijke aandacht ook voor cliënten op Kort Verblijf

Jan Bonga vindt het belangrijk dat het verblijf in huis, ook voor een korte periode aangenaam moet zijn. Een gezellige en betrokken sfeer creëren op afdeling Ceder is dan ook belangrijk.

Wat houdt het in?

Het afdelingshoofd van Ceder bakt 1 ochtend per week eieren voor de bewoners van de afdeling tijdelijk verblijf. Het is een informele manier waarop zij contact houdt met de mensen, maar tegelijkertijd hen ook observeert, spreekt en beter leert kennen.

Wat levert het op?

Een gezellige ochtend, waar veel animo voor is onder de bewoners. Tevredenheid en een gezellige start van de dag.


Een afdelingshoofd met ‘passie voor persoonlijke aandacht’. Een medewerker die graag wat extra wil doen voor haar bewoners en daar plezier in heeft.

Contactpersoon

Meer informatie via Floor Vonk, afdelingshoofd Ceder

Kosten

Eigen budget afdeling.