Tabletcoach

De wens om de digitale vaardigheden van ouderen te verbeteren en zo ook bij te dragen aan hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Wat houdt het in?

In samenwerking met seniorweb is er een pilot gestart om een leercentrum te creëren met als doelstelling het aanleren van technologische vaardigheden bij ouderen. In dit geval gebruik van tablet, omdat de meeste ouderen hier niet bekend mee zijn en het hiermee omgaan als een drempel ervaren.

Wat levert het op?

Kennis van omgang met tablet/ internet en hierdoor meer betrokken met ontwikkelingen in de maatschappij. Ook kan de kennis van de tablet gebruikt worden voor training, behandel- en welzijnsactiviteiten

Contactpersoon

Ger Rennen (locatiemanager)

Kosten

30 euro per jaar- kosten training
280 euro kosten tablet
In de pilotfase wordt de tablet door e –health projectleider verzorgd.